TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Us?ugi - Kominiarze - Zak?ad Us?ug Kominiarskich Janusz Mitas

gametrade

Zak?ad Us?ug Kominiarskich Janusz Mitas

Wilanowska 8 a lok. 61
00-422 Warszawa
mazowieckie
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Opis: Dzia?ania realizowane poprzez zak?ad us?ug kominiarskich Janusza Mitasa to m.in.: powtarzaj?cy si? przegl?d przewodu kominowego lub instalacji gazowej, udro?nienie oraz oczyszczanie z ?atwopalnej sadzy i ptasich gniazd uformowanych u wlotu oraz sprawdzanie szczelno?ci przewodów kominowych czy testy poprawno?ci rotacji powietrza w pomieszczeniach. Nale?yte dzia?anie instalacji kominowej oraz powtarzana ich obserwacja s? baz? bezpiecze?stwa w domu albo przedsi?biorstwie, uniemo?liwiaj? zaczadzeniom a dodatkowo po?arom. Dok?adne informacje o zak?adzie kominiarskim i ?wiadczonych przez niego us?ugach osi?galne s? na stronie internetowej.
Oferta: Dociekliwo??, dok?adno?? oraz do?wiadczenie okre?laj? wszystkie prace proponowane za po?rednictwem obecny w Warszawie od powy?ej 20. lat zak?ad us?ug kominiarskich. Przedsi?biorstwo przewodzi mistrz kominiarz Janusz Mitas. Przedsi?biorstwo zajmuje si? czyszczeniem oraz udro?nieniem przewodów kominowych (te? z kamer? kominow? w trudno osi?galnych lokalizacjach). Kominiarze analizuj? cyrkulacj? powietrza w pomieszczeniach oraz emisj? zanieczyszcze? sta?ych oraz gazowych, montuj? nasady kominowe a nawet dokonuj? odbioru nowych przewodów i ?wiadcz? ich pozwolenie do u?ytku. Szczegó?y znajd? Pa?stwo na stronie internetowej zak?adu kominiarskiego.
S?owa kluczowe: kominiarz warszawa,us?ugi kominiarskie warszawa,czyszczenie kominw,inwentaryzacja kominw,kominiarz,us?ugi kominiarskie,opinie dla gazowni,przegl?dy kominiarskie warszawa,zak?ad kominiarski
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 4.7.2013  Odsłon: 52
RSS Feeds