TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Regulamin

gametrade

Regulamin

1.    Zasady ogólne
1.1    Dokonywanie wpisów do katalogu opiera się o niniejszy regulamin.
1.2    Właściciel, Administrator serwisu toso.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w serwisie. Nie ponosi również  odpowiedzialności za szkody rzeczywiste lub domniemane powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
1.3    Do każdego wpisu (wizytówki) Administrator toso.pl zastrzega możliwość dodawania reklam.
1.4    Dodawanie firm do katalogu jest bezpłatne, Administrator toso.pl zastrzega możliwość wprowadzenia opłaty za zamieszczanie i przedłużanie ważności wpisów. Nieopłacenie może spowodować usunięcie wpisów. Dostęp do katalogu firm oraz treści w nim zamieszczonych jest nieograniczony w czasie i bezpłatny.

2.    Zasady umieszczania wpisów do katalogu firm toso.pl
2.1    Wpisu do katalogu mogą dokonywać firmy lub podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Polski.
2.2    Firmie może odpowiadać tylko jeden wpis do katalogu
2.3    Każdą firmę można przyporządkować maksymalnie do dwóch kategorii.
2.4    W każdej chwili istnieje możliwość edycji danych swojej firmy poprzez zalogowanie się i przejściu na stronę edycji danych.
2.5    Zabronione jest zamieszczenie treści naruszających prawo lub dobre obyczaje oraz treści związanych z usługami i przedmiotami (szczególnie pochodzące z nielegalnych źródeł), których obrót jest prawnie zakazany.
2.6    Zabrania się zamieszczania treści, które mogą służyć do pozyskania bez wyraźnej zgody jego danych osobowych lub innych danych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkownika czy osób trzecich.
2.7    Administrator posiada możliwość i prawo swobodnegj zmiany wpisanych przez użytkownika treści.
2.8    Naruszenie zasad regulaminu serwisu internetowego toso.pl może spowodować usunięcie przez Administratora wadliwych treści oraz/lub zablokowania lub skasowania konta użytkownika, który dopuścił się naruszenia regulaminu. Administrator jest zwolniony z obowiązku informowania o tym użytkownika.

3.    Postanowienia końcowe
3.1    Właściciel serwisu nie odpowiada za brak dostępu do serwisu toso.pl. Właściciel zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w dowolnym momencie, przy czym zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie użytkowników. Właściciel serwisu ma prawo do multiplikacji treści w innych serwisach i domenach.
3.2    Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji handlowych w rozumieniu przepisów Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik posiada w trybie samoobsługowym możliwość usunięcia lub zmiany swoich danych z bazy danych w każdej chwili.. Zmiana za pośrednictwem administratora serwisu jest odpłatna.
3.3     Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zmian w regulaminie bez wcześniejszego informowania użytkowników. Wersja aktualna jest zamieszczona w serwisie internetowym toso.pl.
3.4    Regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia.

Data zamieszczenia:
05.I.2012