TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - ?ywno?? - Mi?so i w?dliny - Ubojnia Drobiu TOMASZ PRUS

gametrade

Ubojnia Drobiu TOMASZ PRUS

Ubojnia Drobiu TOMASZ PRUS

ul. Ziai 3
47-120 ??dowice
opolskie
http://ubojniaprus.pl
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 774616096
Opis: Jednostka Ubojnia Drobiu Prus to gwarancja najwy?szej jako?ci w bran?y uboju i przetwórstwa drobiu. gwarantujemy szeroki a tak?e ró?norodny wybór mi?sa kurzego i podrobów. Aktualnie w propozycji przedsi?biorstwa znajdziecie Pa?stwo wytwory takie jak: filety z kurczaka, skrzyde?ka, nogi, ?wiartki czy korpusy. Uzupe?nienie propozycji stanowi ca?a paleta podrobów, takich jak: serca, ?o??dki, w?troby. Nasz zak?ad dzi?ki przestrzeganiu najwy?szych zasad higieny oraz sprawdzonym ?ród?om pochodzenia surowca wykorzystywanego do fabrykacji, legitymuje si? wszelkimi niezb?dnymi atestami tak?e zezwoleniami na eksport do Unii Europejskiej. Posiadamy wdro?ony system jako?ci HACCP, jaki jest gwarancj? najwy?szej jako?ci naszych wyrobów. Naszymi konsumentami s? zarówno sklepy detaliczne jak równie? hurtownie na obszarze województwa opolskiego czy ?l?skiego. Szczegó?ow? ofert? odnajd? Pa?stwo na stronie.
Oferta:

Ubojnia Drobiu Prus, maj?ca swoj? siedzib? w ??dowicach, zaprasza wszystkich zainteresowanych najwy?szej jako?ci mi?sem kurcz?t, do poznania si? ze swoj? ofert? handlow?. W naszej propozycji odszukacie Pa?stwo obszern? gam? wyrobów z mi?sa drobiowego i wszelkich podrobów. Mi?so u?ywane do produkcji naszych wyrobów pozyskiwane jest z prywatnej fermy hodowlanej lub od sprawdzonych dostawców. Wszelkie wyroby posiadaj? ??dane certyfikaty oraz atesty potwierdzaj?ce ich jako??. mamy dodatkowo uprawnienia do eksportu na wewn?trzny rynek unijny. Ka?de zamówienie wykonujemy z niezmienn? dok?adno?ci?, punktualno?ci? i dba?o?ci?. Zapraszamy do wspó?pracy zarówno sklepy detaliczne jak i hurtownie z terenu województwa opolskiego oraz ?l?skiego. Serdecznie zapraszamy wszelkich nabywców do zapoznania si? z pe?n? propozycj? firmy znajduj?c? si? na stronie.


S?owa kluczowe: Ubj drobiu,Przerb drobiu,Rozbirka drobiu,Elementy z kurczaka,Produkty drobiowe,Ubojnia drobiu
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 19.2.2013  Odsłon: 250
RSS Feeds