TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Us?ugi - Us?ugi pogrzebowe - Zak?ad Us?ug Pogrzebowych OMEGA Alina i Krzysztof

gametrade

Zak?ad Us?ug Pogrzebowych OMEGA Alina i Krzysztof

Zak?ad Us?ug Pogrzebowych OMEGA Alina i Krzysztof

?w. Antoniego
50-073 Wroc?aw
dolno?l?skie
http://www.uslugipogrzebowe.wroclaw.pl
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 713433557
Telefon2: 602670527
Fax: 713433557
Opis:

Us?ugi pogrzebowe ?wiadczymy ju? od 1991 roku. Rozwijaj?c wachlarz swoich us?ug stawali?my si? coraz powa?niejszym podmiotem na wroc?awskim rynku. Od 1999 roku dzia?amy jako dwa samodzielne zak?ady, które prowadz? uroczysto?ci pogrzebowe we Wroc?awiu i jego okolicach.

Na terenie Wroc?awia oraz ca?ego kraju, jak równie? za granic? ?wiadczymy us?ugi transportowe i organizujemy pogrzeby nawi?zuj?c wspó?prac? z zak?adami lokalnymi.

Na zlecenie zak?adów pogrzebowych i osób prywatnych z poza terenu Wroc?awia przygotowujemy dokumentacj? zmar?ego, wykonujemy kosmetyk?, ustalamy terminy odbioru cia?a z prosektoriów wroc?awskich.

Oferta:
 • przygotowanie dokumentacji pogrzebowej
 • za?atwienie wszelkich formalno?ci w ZUS i Urz?dzie Stanu Cywilnego
 • ustalenie odbioru osoby zmar?ej z prosektoriów i ch?odni
 • przygotowanie zmar?ego do pogrzebu
 • pe?en zakres us?ug zwi?zanych z organizacj? pogrzebu na Cmentarzach Komunalnych i Parafialnych
 • przygotowanie i prowadzenie ceremonii wed?ug indywidualnego ?yczenia Klienta
 • mi?dzynarodowy przewóz zmar?ych
 • przygotowanie dokumentacji do mi?dzynarodowego przewozu zmar?ych
 • przyjmowanie zlece? z zak?adów pogrzebowych z terenu Europy
 • na czas uroczysto?ci pogrzebowej mo?emy dostarczy? wózek inwalidzki

S?owa kluczowe: zak?ad us?ug pogrzebowych wroc?aw, us?ugi pogrzebowe Wroc?aw, pogrzeby Wroc?aw, tanie pogrzeby Wroc?aw, pogrzeb Wroc?aw, kremacje Wroc?aw, zak?ad pogrzebowy Wroc?aw, ekshumacje, transport zw?ok, przewz zmar?ych
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 15.10.2013  Odsłon: 59
RSS Feeds