TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Transport i spedycja - Spedycja - CTL Logistics Sp. z o.o.

gametrade

CTL Logistics Sp. z o.o.

CTL Logistics Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
warszawski
mazowieckie
http://www.ctl.pl
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Osoba Kontaktowa: CTL Logistics
Telefon: 22 549 32 00
Opis: Przedsi?biorstwo CTL Logistics to internacjonalny koncern specjalizuj?cy si? we wszechstronnych us?ugach komunikacyjnych i logistycznych. Przedsi?biorstwo ?wiadczy swoje us?ugi na terenie ca?ej Europy i jest jednym z najwi?kszych graczy w swojej bran?y na tym kontynencie.
Oferta: Oferta CTL Logistics jest niezwykle ca?o?ciowa i obejmuje mi?dzy innymi krajowe i mi?dzynarodowe przewozy towarów kolej?, transport samochodowy, prze?adunki w terminalach l?dowych i morskich, a tak?e obs?ug? celn? i konsulting w zakresie odpraw celnych. Co wi?cej, firma ?wiadczy te? us?ugi w zakresie serwisu i reperacji taboru kolejowego oraz budowy i serwisu infrastruktury kolejowej. Dewiz? CTL Logistics jest ca?o?ciowe przeprowadzanie procesu logistycznego „od pocz?tku to ko?ca”. Wszystkim klientom firma zapewnia fachow?, rzeteln? obs?ug? i przyst?pne ceny, jak równie? terminowe wykonanie ka?dego powierzonego zadania. Szczegó?owe wiadomo?ci dotycz?ce propozycji dost?pne s? pod adresem
S?owa kluczowe: transport intermodalny,przewozy samochodowe,obs?uga logistyczna,spedycja,zarz?dzanie bocznicami,obs?uga celna,us?ugi prze?adunkowe,transport kolejowy
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 12.3.2013  Odsłon: 45
RSS Feeds