TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Transport i spedycja - Logistyka - Centrum Produkcji i Logistyki Opakowa? "Eco-Pal"

gametrade

Centrum Produkcji i Logistyki Opakowa? "Eco-Pal"

Polna 2
95-010 Strykw
?dzkie
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 501299090
Opis: Firma Eco Pal dzia?a w sektorze logistycznym opakowa? drewnianych na rynku krajowym od  kliku lat. Nasza siedziba z magazynem dystrybucyjnym mie?ci si? przy krzy?ówce autostrad A1 i A2 w Strykowie, zaplecze produkcyjne mie?ci si? w B?aszkach k/Kalisza.Przez 5 lat swojej dzia?alno?ci produkcyjnej i logistycznej rozwijamy si? i zdobywamy nowe do?wiadczenia, które  jeste?my gotowi wykorzysta? w strategicznej i bie??cej wspó?pracy . Oferujemy stabiln? i wieloletni? wspó?prac? w zakresie , sprzeda?y palet nowych i u?ywanych, inspekcji, selekcji, wymiany, odkupu i napraw palet drewnianych w naszych punktach serwisowych  oraz odbioru odpadów paletowych.

 

Dzi?ki  indywidualnemu podej?ciu do Klienta tak?e , powierzone nam zlecenia wykonujemy szybko i solidnie. Posiadane przez nas do?wiadczenie oraz ogromne zaanga?owanie naszych pracowników pozwalaj? nam sprosta? wymaganiom nawet najbardziej wymagaj?cych Klientów.

Firma Eco Pal  w swoich codziennych obowi?zkach prowadzi dzia?ania zmierzaj?ce do podniesienia ?wiadomo?ci wszystkich, którzy generuj? odpady i jednocze?nie chc? chroni? nasze ?rodowisko naturalne.

Ch?tnie pomo?emy Pa?stwu w unikni?ciu p?acenia  op?aty produktowej  odbieraj?c od Pa?stwa wszystkie odpady o kodzie 15 01 03, które  poddamy procesowi recyklingu.

Prowadzimy pe?en recykling odpadów opakowaniowych wykorzystuj?c metod? recyklingu materia?owego metod? R3.

Na podstawie odebranych odpadów (palet nie nadaj?cych si? do naprawy) mo?emy wystawi? Pa?stwu odpowiedni dokument KPO (Karta Przekazania Odpadu).
Recykling metod? R3 potwierdzany jest na Pa?stwa wniosek odpowiednim dokumentem DPR i DPO.


Oferta:

Palety Stryków,europalety, europalety ?ód?, palety, palety jednorazowe, palety jednorazowe ?ód?, palety przemys?owe, palety przemys?owe ?ód?, palety ?ód?, recykling palet, recykling palet ?ód?


S?owa kluczowe: Palety Strykw,europalety, europalety ?d?, palety, palety jednorazowe, palety jednorazowe ?d?, palety przemys?owe, palety przemys?owe ?d?, palety ?d?, recykling palet, recykling palet ?d?
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 16.1.2014  Odsłon: 952
RSS Feeds