TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Transport i spedycja - Delta City Przesy?ki Sp. z o.o.

gametrade

Delta City Przesy?ki Sp. z o.o.

Delta City Przesy?ki Sp. z o.o.

J.S. Bacha 2
02-743 Warszawa
warszawaski
mazowieckie
http://www.deltacity.com.pl
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 226 469 912
Opis:
Nasza firma kurierska Delta City Przesy?ki zosta?a za?o?ona kilkana?cie lat temu. Od pocz?tku dzia?alno?ci nasza specjalno?? to przesy?ki kurierskie mi?dzynarodowe a tak?e krajowe, które realizujemy tak?e w serwisie miejskim. 

G?ówne atuty naszej firmy to: terminowe dostarczenia, szeroka gama us?ug standardowych i rozszerzonych, najwy?szej jako?ci obs?uga klienta. Delta City dysponuje nowoczesnym zapleczem logistycznym - posiadamy 34 oddzia?y na terenie ca?ego kraju.  

Mo?emy zaoferowa? Pa?stwu znacznie wi?cej ni? inne firmy kurierskie. Nasza oferta to w najwi?kszym stopniu tanie przesy?ki kurierskie na obszarze miasta Warszawa – czas wykonania to 3 godziny od z?o?enia zamówienia, przesy?ki krajowe na terenie ca?ego kraju w 24 godziny, przesy?ki kurierskie mi?dzynarodowe, dodatkowo nasza firma zajmuje si? transportowaniem przesy?ek paletowych, wielkich gabarytów, przesy?ek d?u?ycowych. Pe?na oferta jest dost?pna na naszej stronie.

Naszym klientom proponujemy dodatkowo opcjonalne us?ugi przewozowe, mi?dzy innymi dostarczenie w zastrze?onych porach, p?atno?ci za pobraniem i wiele innych.

Zadowolenie ka?dego z naszych klientów jest dla nas kluczowe, dlatego te? ka?dy klient jest traktowany indywidualnie. Jeste?my ca?kowicie zaanga?owani w swoj? prac?, wyró?nia nas elastyczno?? oraz przyst?pne ceny. 

S?owa kluczowe: przesy?ki kurierskie, przesy?ki krajowe, przesy?ki mi?dzynarodowe, przesy?ki zagraniczne, firma kurierska, us?ugi kurierskie, tanie przesy?ki kurierskie
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 4.11.2015  Odsłon: 26
RSS Feeds