TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Supra Serwis Sp. z o

Supra Serwis Sp. z o

Staro??cka 18
61-361 Pozna?
Wielkopolska
wielkopolskie
http://www.ekopia24.pl
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 616530706
Telefon2: 616530706
Oferta:

EKOPIA24.pl – CO to jest?

Jest to kompleksowy produkt, który zak?ada rozwi?zanie wszystkich trudno?ci zwi?zanych z wykonaniem kopii zapasowych zgromadzonych danych (backup). Oferowana technologia umo?liwia przechowywanie kopii na serwerze, który umieszczony jest poza siedzib? firmy. Kopie dokumentów s? wi?c ca?kowicie bezpieczne.

EKOPIA24.pl jest rozwi?zaniem, które cechuje intuicyjno?? obs?ugi oraz automatyzm dzia?ania.

EKOPIA24.pl – dla KOGO?

EKOPIA24.pl jest to produkt skierowany do przedsi?biorców i inwestorów ró?nych bran?, którzy chc? w sposób bezpieczny przechowywa? swoje dane. Umo?liwia przeprowadzenie backupu i archiwizacji danych pochodz?cych z systemów do zarz?dzania firm? czy komputerów pracowników.

EKOPIA24.pl – JAK to dzia?a?

Po ?ci?gni?ciu oraz zainstalowaniu aplikacji na komputerze nast?puj? logowanie na indywidualne konto EKOPIA24.pl Nast?pnie dane, które maj? by? zabezpieczone – pliki, foldery czy dokumenty, zostaj? skopiowane, spakowane i zaszyfrowane, a ostatecznie przeniesione na zdalny serwer backupów za pomoc? protoko?u SSL. Dane s? sk?adowane w Data Center, a dost?p do nich ma jedynie U?ytkownik, który utworzy? backup (zabezpieczony skutecznym algorytmem szyfruj?cym). Cz?stotliwo?? tworzenia kopii zapasowej mo?na dowolnie ustali? poprzez wyznaczenie harmonogramu kopii zapasowej, który U?ytkownik dostosowuje indywidualnie do swoich potrzeb.


S?owa kluczowe: backup danych, kopia zapasowa danych, bezpiecze?stwo danych, archiwizacja dokumentów, backup danych online, archiwizacja online, kopia zapasowa, program do backupu, sposoby archiwizacji danych.
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 8.5.2012  Odsłon: 112
RSS Feeds
521 Origin Down

521 Origin Down


cloudflare-nginx