TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
QA Solutions

QA Solutions

Pomorska 26
45-321 Opole
opolski
opolskie
http://qa-solutions/
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Osoba Kontaktowa: Krzysztof Rudlicki
Telefon: 607387918
Opis: QA Solutions to dzia?alno?? lokuj?ca si? w bran?y IT.
Oferujemy kompleksow? obs?ug? w zakresie projektowania i
realizowania stron www. Poza tym zajmujemy si? tworzeniem
oprogramowania komputerowego, jego pó?niejszego wdra?ania i
konserwacji. Tworzymy systemy komputerowe na zamówienie klienta,
oraz dostosowujemy istniej?ce do jego specyficznych wymogów.
Zajmujemy si? outsourcingiem w sferze us?ug informatycznych,
oferujemy szeroko rozumian? obs?ug? informatyczn? dla innych firm.
Ponadto zajmujemy si? dzia?alno?ci? brandingow?. W tym zakresie
dzia?amy poprzez budow? pozytywnego wizerunku obs?ugiwanych przedsi?biorstw,
oraz przez budowanie ?wiadomo?ci ich marki. Oprócz tego firma dzia?a tak?e
na polu pozyskiwania pracowników dla sfery IT.

Oferta: Firma zajmuje si? dzia?alno?ci? w branzy informatycznej.
Trorzymy strony www, oraz ró?nego rodzaju oprogramowanie
dla klientów. Dzia?amy tak?e w sferze brandingu, oraz tworzymy
system obs?ugi informatycznej dla innych firm.


S?owa kluczowe: QA Solutions, Strony www, Outsourcing, Strony internetowe, Aplikacje webowe, Systemy informatyczne, Branding, IT, Praca w IT, Rekrutacja IT, Reklama, Support, Opole
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 21.11.2013  Odsłon: 114
RSS Feeds
521 Origin Down

521 Origin Down


cloudflare-nginx