TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Komputery i internet - hauerpower - projektowanie stron www

gametrade

hauerpower - projektowanie stron www

hauerpower - projektowanie stron www

ul. Kalwaryjska 69 lok 9
30-504 Krakw
Krakw
ma?opolskie
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Osoba Kontaktowa: hauer mateusz
Telefon: 514 963 507
Opis:

Od czego powinni?my zacz?? tworzy? lini? graficzn? naszej firmy ?

 

Zwykle z do?wiadczenia wiemy ?e wszelkie zmiany wprowadzone s? przy okazji zmiany strony internetowej. De facto jest to zmiana powa?na, stanowi?ca g?ówny motor dalszych zmian. Dlatego w naszym portfolio – strony internetowe studia hauerpower mamy na pierwszym miejscu.

Ale jak to zrobi? ?

Podobnie jak dom nie mo?e osta? si? bez fundamentów, dachu, okien i cegie? tak mamy i w graficznym uj?ciu firm. Proponowaliby?my na pocz?tek krótki poradnik dzi?ki któremu b?dziecie Pa?stwo mogli u?wiadomi? sobie powag? sytuacji oraz potrzeb? kojarzenia firmy z dan? grafik?, kolorem, stylistyk? – która jest absolutnie podstaw? do jakich kolwiek dzia?a? nie tylko w internecie, ale tak?e na codzie?.

Je?eli posiadamy ju? firm?, która cho?by lokalnie jest znana, natomiast nie jeste?my zadowoleni z naszych dotychczasowych graficznych rozwi?za? warto przemy?le? prace w postaci redesignu dotychczasowej grafiki mowa tutaj w pierwszej kolejno?ci o logotypie, czcionce, kolorystyce – cz?sto od?wie?enie nie musi by? bardzo inwazyjne – wystarczy kilka 'prostych' ruchów, a efekty w postaci ?wie?o?ci w stylistyce b?d? widoczne.

 

 

Przy okazji towarzysz?cych zmian graficznych logotypu musimy mie? ?wiadomo?? ?e takie dzia?anie poci?ga za sob? szereg kolejnych zmian, które z kolei nios? za sob? koszty. Najdro?sze w praktyce to przeprojektowanie / przedruk oferty firmy jak wszelkiego rodzaju ulotki, katalogi, wizytówki, a z wi?kszych realizacji mo?e by? to : billboard, oklejenie samochodu, banery reklamowe na mie?ci. Jak widzimy sam proces zmiany znaku mo?e poci?gn?? za sob? znaczne koszta. Dlatego dobrze jest przed zleceniem prac projektowych zada? sobie pytanie czy na pewno potrzebne jest to mojej firmie.?

Jezeli jeste?my pewni zmian powinni?my rozes?a? kilka mailli z zapytaniem ofertowym do kilku wi?szych ora zmniejszych agencji, freelancerów, grafików, znajomych aby przes?ali do nas swoje ceny i portfolio. Na tej podstawie b?dziemy mogli wybra? wykonawc? naszego znaku firmowego – logo.

Gdy zaczynamy dzia?alno?? i nie mamy nic prócz adresu email na wp czy onecie, warto od razu przyst?pi? do zlecenia wykonania logotypu, który to pos?u?y nam jako znak rozpoznawalny w internecie i promocji firmy lokalnie. Katalogi firm, og?oszenia, profile osobiste, fora, bazy firm to wszystko miejsca w których b?dzie widoczne nasze logo. Powierzaj?c prace fachowcowi mo?emy by? spokojni ?e ten najwa?niejszy element b?dzie wykonany 'na lata' oraz ?e b?dzie dobrze spe?nia? swoje zadanie, a my b?dziemy mogli us?ysze? od naszych Klientów – bardzo sposoba?o nam si? Pa?stwa logo wi?c postanowili?my zadzwoni?.

Odwied? równie?:

 


przyk?ady realizacji stron www

Oferta:

- znaki graficzne - unikatowa forma i nowoczesna budowa,

- strony www - projektowanie, tworzenie - koncepcje zawsze ?wie?e i oryginalne,

- grafika reklamowa - szeroko poj?ta grafika zarówno na potrzeby druku jak i internetu


S?owa kluczowe: projektowanie logotypw, logo krakw, hauerpower krakow, tworzenie logo, strony www, strony internetowe
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 11.9.2013  Odsłon: 405
RSS Feeds