TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Hobby i rozrywka - Vitis Fajerwerki Andrzej Pawlak

gametrade

Vitis Fajerwerki Andrzej Pawlak

Vitis Fajerwerki Andrzej Pawlak

Ch?odnicza 2
45-315 Opole
opolski
opolskie
http://www.fajerwerkiopole.pl
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 77 455 15 75
Opis:
Firma Vitis z Opola oferuje sztuczne ognie na ka?d? okazj? a tak?e organizuje pokazy pirotechniczne – je?li masz zamiar wzbogaci? wa?ne wydarzenia, zas?uguj?ce na niezapomnian? opraw?, to nasza strona jest najlepszym wyborem.

W ofercie mamy jedynie wysokiej jako?ci materia?y pirotechniczne, które nasz sklep sprowadza od sprawdzonych producentów: Hestia, Jorge, Keller, Klasek, Kometa, Maxsem, ?mieszek i Triplex. S? to mi?dzy innymi sztuczne ognie najró?niejszych rodzajów, w tym pi?kne ognie rzymskie, petardy, b?czki, fontanny, baterie czy wyrzutnie. Dodatkowo oferujemy gotowe zestawy pe?ne przeró?nych fajerwerków. Gwarantujemy wielki wybór ró?nego typu produktów w konkurencyjnych cenach.

Nasz sklep przygotowuje równie? unikalne zestawy przeznaczone do osobistego odpalenia na ró?nego rodzaju wydarzenia. Zbudowane one z ró?nych materia?ów, które dostosowane s? do okre?lonej imprezy i wymaga? klienta. Ta oferta skierowana jest w g?ównie do restauracji, hoteli, a tak?e osób, które chc? podkre?li? unikatowy charakter imprezy. 

Organizujemy tak?e pokazy pirotechniczne na ró?ne wydarzenia, przyk?adowo na wesela, rocznice, festyny, imprezy plenerowe. Nasz? kolejn? specjalno?ci? jest pirotechnika sceniczna – dbamy o niezapomnian? opraw? w trakcie koncertów, wystaw, festiwali i innych wydarze? artystycznych. 

Sztuczne mo?na naby? ju? teraz na naszej stronie internetowej – zapewniamy zawsze sprawn? i szybk? obs?ug?, a tak?e pomoc przy sk?adaniu zamówie?. Realizujemy sprzeda? detaliczn? oraz sprzeda? hurtow? fajerwerków. Opcja nabycia sztucznych ogni online jest dost?pna tylko dla osób pe?noletnich, co sprawdzane jest przez kuriera dor?czaj?cego przesy?k?. 

S?owa kluczowe: fajerwerki, petardy, sztuczne ognie
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 12.11.2015  Odsłon: 17
RSS Feeds