TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Edukacja i szkolenia - Ma?y Einsteinek

gametrade

Ma?y Einsteinek

Koszykarska 21 c
30-717 Krakw
krakowski
ma?opolskie
http://einsteinek.pl
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 571374144
Opis: Prywatne Przedszkole oraz ??obek „Ma?y Einsteinek” z Krakowa zaprasza wszystkie dzieciaki! To w tym miejscu Pa?stwa pociecha mo?e poczu? si? jak we w?asnym domu, a my postaramy si?, aby pobyt u nas by? zawsze jak najciekawszy i edukuj?cy – z tego te? wzgl?du wielu rodziców uznaje nas za najlepsze przedszkole i otrzymujemy z tego powodu wiele pozytywnych opinii.

Chcemy, aby nasze przedszkole by?o miejscem, w którym dzieci maj? mo?liwo?? rozwija? si? zgodnie z osobistymi potrzebami a tak?e w swoim rytmie. W ka?dym momencie mamy czas na zabaw? i na odpoczynek – wiemy, ?e dzieciom powinno si? pozwoli? by? dzie?mi i nie nak?ada? na ich barki nadmiernego ci??aru wielu zaj?? ponadprogramowych. Naszym podopiecznym dajemy przy tym mo?liwo?? wielu ciekawych zaj??, które dostosowujemy do wieku dzieciaków a ponadto zainteresowa? – funkcjonujemy jako j?zykowe przedszkole, prowadzimy zaj?cia logopedyczne, sportowe, a tak?e zezwalamy naszym podopiecznym aby realizowa?y si? w sztuce albo w kulinariach.

Nasze niepubliczne przedszkole przyjmuje równie? dzieci o specjalnych potrzebach nauczania, które maj? odpowiednie orzeczenie. Zapewnione maj? wtedy kompleksow? oraz osobist? opiek? pedagogiczn? a ponadto zaj?cia ze specjalistami takimi jak logopeda czy psycholog.

Oferta: Nasz? ofert? jest przedszkole oraz ??obek. Do ??obka przyjmujemy dzieci maj?ce do 2,5 lat. Nasze przedszkole realizuje us?ugi zgodnie z ustaw? o opiece nad dzie?mi w wieku poni?ej 2 lat. Przedszkole zaprasza równie? starsze dzieci – przeprowadzamy program zgodny z podstaw? programow? MEN.
S?owa kluczowe: prywatne przedszkole, najlepsze przedszkole, przedszkole, ??obek, j?zykowe przedszkole
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 2.12.2015  Odsłon: 16
RSS Feeds