TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Biuro -

gametrade

Ksi?gowo?? Krakw

Ksi?gowo?? Krakw

Wincentego Pola 7
31-532 Krakw
Krakw
ma?opolskie
http://www.wadmex.pl/
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Osoba Kontaktowa: Marcin
Telefon: +48 12 444 61 00
Fax: +48 12 444 62 00
Opis: Ksi?gowo?? Kraków to rzetelne i kompleksowe us?ugi rachunkowe, które ?wiadczymy dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw od 2005r. Obs?ugujemy ró?ne sektory gospodarcze i, dzi?ki zgromadzonemu do?wiadczeniu i wysokich kompetencjach naszego personelu, z powodzeniem realizujemy powierzone nam zadania. Priorytetem jest dla nas bezpieczna i rozwojowa obs?uga ksi?gowa firm, którym doradzamy jak zoptymalizowa? koszty dzia?alno?ci i ustali? korzystn? strategi? finansow? dla firmy. aktywnie wspieramy firmy "raczkuj?ce" na rynku, które otrzymuj? od nas szczegó?owe instrukcje jak za?o?y? firm? oraz jak wype?ni? niezb?dne wnioski i formularze, by rejestracja spó?ki z o.o. by?a zgodna z wytycznymi. Nasi biegli ksi?gowi pomagaj? tak?e firmom w ich restrukturyzacji. Rekomendujemy tak?e us?ug? wirtualne biuro, która cieszy si? powodzeniem w?ród nowopowsta?ych firm ze wzgl?du na niskie koszty i du?? oszcz?dno?? czasow?. Zapewniamy presti?owy adres w samym centrum wraz z obs?ug? administracyjn? i ksi?gow?. Poszukujesz solidnej obs?ugi outsourcingowej dla Swojej firmy? Biuro rachunkowe Kraków gwarantuje w pe?ni profesjonaln? obs?ug? w konkurencyjnych cenach. 
Oferta:

- prowadzenie Ksi?g Handlowych i Ksi?g Rachunkowych;

- przygotowanie sprawozda? finansowych; 

- prowadzenie KPiR;

-  sporz?dzenie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT);

-  sporz?dzenie wniosków kredytowych i biznes planów i planu kont; 

- pe?na obs?uga kadrowo-p?acowa dla firm;

- ewidencja rycza?towa;

-  ewidencja VAT i ?rodków trwa?ych; 

-  wirtualne biuro- wynaj?cie wirtualnego adresu do rejestracji firmy;

-  doradztwo podatkowe- wybór najbardziej korzystnej formy opodatkowania, optymalizacja   przychodów i kosztów, rejestracja spó?ki z o.o., gotowe spó?ki, zak?adanie firm;

- sporz?dzenia deklaracji PFRON;

- reprezentowanie Klientów przed organami publicznymi (ZUS, Urz?d Skarbowy).

 

 


S?owa kluczowe: biuro rachunkowe, biuro rachunkowe Krakw, ksi?gowo?? Krakw, biura rachunkowe Krakw, jak za?o?y? firm?, rejestracja sp?ki z o.o., sprzedam sp?k?, za?o?enie sp?ki z o.o., zak?adanie sp?ki z o.o., gotowe sp?ki
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 4.11.2015  Odsłon: 20
RSS Feeds