TOSO: darmowy katalog firm

Darmowy katalog firm i rejestr firm wspierający SEO SEM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Biuro - CenCert

gametrade

CenCert

Aleja Krakowska 20a
05-090 Raszyn
mazowieckie
http://cencert.pl
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 227207955
Opis: Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert specjalizuje si? w wystawianiu i odnawianiu certyfikatów kwalifikowanych, niezb?dnych do uznania prawnej wa?no?ci podpisu elektronicznego. Decyduj?c si? na wspó?prac? z nasz? firm? zyskujecie Pa?stwo równie? mo?liwo?? nabycia znaczników czasu. Wszystkie us?ugi i produkty w naszej ofercie s? zgodne z Ustaw? o podpisie elektronicznym, co daje Klientom gwarancj? pe?nego bezpiecze?stwa. Dok?adamy wszelkich stara?, by pos?ugiwanie si? podpisem elektronicznym nie przysparza?o zb?dnych trudno?ci, tote? z my?l? o Pa?stwa wygodzie przygotowali?my proste w obs?udze zestawy do podpisu kwalifikowanego. Cencert jako jednostka organizacyjna firmy Enigma SOI ?wiadcz?ca us?ugi certyfikacji zwi?zane z podpisem elektronicznym opiera swoje rozwi?zania na 20-letnim  do?wiadczeniu firmy w bezpiecze?stwie teleinformatycznym. Zapraszamy na nasz? stron? internetow?.
S?owa kluczowe: bezpieczny podpis elektroniczny,bezpieczny podpis elektroniczny zus,podpis elektroniczny,podpis elektroniczny zus,kwalifikowany podpis,elektroniczny podpis,podpis kwalifikowany,cyfrowy podpis,podpis cyfrowy,
Poka? na wi?kszej mapie
Dodano: 4.7.2013  Odsłon: 367
RSS Feeds