logo TOSO Techniczna
Obsługa
Systemów
Obiektowych
budynek
 

budynekSzeroka oferta

Zarządzanie budynkiem, odbiory techniczne, świadectwa energetyczne poprzedzone analizą, optymalizacja zużycia energii.

Negocjacje z zakładami gospodarki cieplnej w zakresie obniżki kosztów ogrzewania, instalacja i odczyty podzielników energii cieplnej.

Przegląd instalacji przeciwpożarowych oraz systemów wykrywania pożarów SAP, oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, planów ewakuacyjnych z okresowymi szkoleniami praktycznymi.

Zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, prowadzenie pełnej obsługi rachunkowo-księgowej, ubezpieczenia majątkowe.

Całodobowe pogotowie techniczne.

 

 

budynekMisja

Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji i eksploatacji obiektów w celu maksymalizacji komfortu mieszkańców i użytkowników.

budynekNowość

Od 2013 roku oferujemy swoim klientom którzy mają podpisane stałe umowy konserwacyjne innowacyjną usługę zapewnienia właścicielowi nieruchomości dochodów pasywnych z tytuły udostępniania powierzchni reklamowej. Zapewniamy wymagane zgody budowlane i konserwatora zabytków, wykonanie instalacji oraz pozyskanie reklamodawców niezależnie od stosowanych mediów (tablice świetlne, bilbordy,  słupy ogłoszeniowe, tablice ogłoszeniowe itp.). To unikalna oferta zwiększenia przychodów pasywnych - niezależnie od przychodów z tytułu eksploatacji/wynajmu obiektów. Oferta kierowana w szczególności do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.
zarzadKontakt

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 9:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.
W ramach stałych umów konserwacyjnych zapewniamy całodobowe pogotowie techniczne.

Bieżące zgłoszenia i uwagi prosimy kierować na adres:
administracja@toso.pl

Rozliczenia bieżące, rachunkowość, eksploatacja:
finanse@toso.pl

Warunki współpracy, umowy konserwacyjne:
zarzad@toso.pl

 

Dane adresowe

ul. Chłodna 31/35
00-893 Warszawa

Poniedziałek-piątek
9:00 - 17:00
Kontakt

Bieżące zgłoszenia:
administracja@toso.pl

Rozliczenia bieżące:
finanse@toso.pl

Zarząd spółki:
zarzad@toso.pl
Internet

WWW:
www.toso.pl

E-mail:
info@toso.pl

Oferta

Zarządzanie budynkiem
Odbiory techniczne
Świadectwa energetyczne
Przegląd instalacji przeciwpożarowych
Zarządzanie nieruchomościami
Pogotowie techniczne.

Nowość

Przychody pasywne
Powierzchnie reklamowe
Montaż reklam
Pozyskanie reklamodawców

Copyright (c) www.TOSO.pl